Okategoriserade

Barnsäkra trappor när du jobbar på dagis

När man arbetar på ett dagis är det viktigt att ha god koll på barnens säkerhet speciellt när det gäller trappor.

Här är mitt gamla dagis och de har en bra trappa upp och skulle kunna göra den inglasad också.
Här är mitt gamla dagis och de har en bra trappa upp och skulle kunna göra den inglasad också.

Trappor är en vanlig plats där olyckor kan ske och det är därför viktigt att se till att de är säkra för barn att använda. Här är några tips för att barnsäkra trappor när du jobbar på dagis.

Inomhus finns också trappa och även där bör man har glasräcke.
Inomhus finns också trappa och även där bör man har glasräcke.

Ett av de viktigaste sätten att barnsäkra trappor är att ha rätt typ av grindar på plats. Trappgrindar är ett effektivt sätt att förhindra att barn faller ner för trappan. Se till att grindarna är korrekt installerade och inte går att öppna enkelt för barnen. Det finns olika typer av trappgrindar att välja mellan beroende på trappans utformning så se till att välja rätt typ för era trappor. Ni kan tex få inspiration av trappräcke inomhus för dagis.

En annan viktig åtgärd är att se till att trappan är ordentligt belyst. Mörka trappor ökar risken för att barn kan snubbla eller trampa fel. Installera belysning längs trappan eller se till att det finns tillräckligt med naturligt ljus för att göra trappan synlig och säker att använda.

Det är även viktigt att se till att trappan inte är halkig. Placera halkfria mattor eller trappstegsmattor på trappan för att minska risken för att barnen ska halka och falla. Se även till att hålla trappan fri från föremål eller leksaker som kan vara hinder för barnen när de går uppför eller nedför.

För att ytterligare öka säkerheten på trappan kan det vara en bra idé att lära barnen om trappan och hur man använder den på ett säkert sätt. Visa dem hur man håller i handräcket när man går i trappan och hur man tar det lugnt och försiktigt. Genom att lära barnen om trappsäkerhet kan man minska risken för olyckor och skador.

Sammanfattningsvis är det viktigt att ta trappsäkerhet på största allvar när man jobbar på ett dagis. Genom att ha rätt typ av grindar på plats, ordentlig belysning, halkfria ytor och att lära barnen om trappsäkerhet kan man skapa en trygg och säker miljö för barnen att leka och röra sig i. Ta inga chanser när det gäller barns säkerhet se till att trapporna på ert dagis är barnsäkra och tillförlitliga.